Samarbeid om felles beredskap på koronatelefon og - testing

Samarbeidet med felles beredskap på koronatelefon og koronatesting mellom Vågå og Sel fortsett dei neste 4 vekene. Det betyr at Vågå har beredskapen for båe kommunane på alle kvardagar i veke 22 og 23. Koronatelefonen 95 25 39 90 vil vera betjent mellom kl 09.00-15.00, og testing vil foregå mellom 09.30-13.00. Testing foregår etter avtale med koronatelefonen.