Oppdaterte besøksrutiner ved Vågåheimen pr 16. september 2020

Smittevernlegen i Vågå har, i samarbeid med leiinga ved Vågåheimen, gitt følgjande oppdaterte rutiner for besøkjande til Vågåheimen frå 16. september 2020

"Vi er nå i en situasjon der vi fremdeles har smitte med Covid 19 i Norge. Smittespredningen i Norge har økt noe de siste ukene. Dette er som forventet etter at regjeringen har lettet på mange smittereduserende  tiltak. Sentrale helsemyndigheter har oppfordret til endring  i smittebegrende tiltak i helseinstitusjoner der smittesituasjonen er under kontroll.  Formålet er å høyne livskvalitet og sosialt liv for mennesker som bor på institusjon. 

Fredag 03.09.20. var jeg som kommuneoverlege i møte med ledelsen på Vågåheimen ved leder Marianne Stadeløkken og ledende sykepleier Eli Strøm. Vi har diskutert endringer i tiltak som gjøre det lettere for prørende å møte pasienter på Vågåheimen. 

Pårørende må fremdeles ringe på forhånd og avtale besøk. Besøkende må noteres med navn og telefon nummer. Besøk kan organiseres på besøksrom, pasientens rom eller ute. 

Vi enes om å tillate trilleturer  der pårørende tar med pasient. Men husk at 1 meters regelen gjelder ennå, og de samme hygienetiltakene som før. 

Noen pasienter har stor glede av å være med på biltur. Dette kan tillates etter avtale. 

Noen pasienter er med på trim på Frivillighetssentralen. Det tillates. 

Smittesituasjonen kan fort snu seg. Det ser vi mange steder i Norge.  Det betyr svært mye for oss å holde Vågåheimen fri for coronasmitte.  Vi håper at alle bidrar til at vi fortsatt greier å holde det slik. Hvis du bor i et område med høy smittespredning, så bør du kanskje tenke deg nøye om å utsette besøket til senere. 

Vi forbeholder oss retten til å både stramme inn eller lempe på smitteverntiltakene etter hva vi mener er nødvendig for å beskytte beboerne.

Vi håper på forståelse fremdeles for at disse tiltakene er nødvendige. Er det spørsmål,  angående Corona og besøksregler, ta gjerne kontakt med Vågåheimen. 

Mvh Gulleik Riksaasen 
Kommuneoverlege"

Kontakt

Marianne Stadeløkken
Tenesteleiar Vågåheimen
Mobil 970 29 735