Kven bør teste seg for covid-19 smitte

Testkriterier for å teste seg for covid-19

  • Alle med nyoppstått luftvegsinfeksjon eller andre symptom på covid-19
  • Alle som kan ha blitt smitta med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høg forekomst dei siste 10 dagane
  • Andre kan bli testa etter vurdering av lege.

Ring fortrinnsvis Koronatelefon for å avtale  time for testing. 

Kontakt

Informasjonstelefon Koronavirus
Mobil 952 53 990

Informasjonstelefon ved helsesenteret i Vågå. Ring eller send SMS om du har spørsmål om Covid-19 (koronavirus)