Koronaoppdatering fredag 17.04.20

Kommuneleiinga, NAV og kommunelegen vil gjennomføre eit nytt møte knytt til koronasituasjonen for innbyggjarane tysdag 21.04.20 på Vågå kommune sin facebook-side kl. 17.00. Send gjerne inn  spørsmål på førehand, send e-post til irene.gundersen@vaga.kommune.no. Spørsmåla blir anonymisert.