"Drop in vaksinering" og vaksinering av 16 og 17 åringar.

Vågå kommune vil frå denne veka opne for vaksinering av 16 og 17 åringar. Dette vil skje i Vågåhallen fredag 03.09 kl. 14.00-18.00. I same tidsrom ynskjer vi også velkomen alle som ikkje har fått 1. vaksinedose, eller ynskjer 2 vaksinedose og har gått meir enn tre veker sidan dose 1.

Eigenerklæringsskjema ved vaksinering