Covid-situasjonen i Vågå, 5.2.21

Det er pr i dag ingen med påvist smitte i Vågå. Det er 11 personar som sit i karantene. Totalt er det no 178 som har fått vaksine, og av desse er det 43 som er ferdig vaksinert med to doser (ikkje 45 som vi meldte tidlegare).

Situasjonen ift smittespreiing i regionen blir overvaka nøye, og det er tett dialog mellom alle kommunane.

Meir om vaksinering

Det vart i dag gjennomført eit nettmøte med ordførar og kommunelege, der det vart gitt informasjon om vaksinasjon. Sjå opptak av sendinga

Vågå har fått relativt få doser med vaksine om gongen. Det er difor ikkje mogleg med massevaksinering enno. Dei som etter prioriteringslista ligg an til å få tilbod om vaksine, vil bli kontakta direkte av Vågå kommune. 

Har du fastlege i annan kommune, kan du kontakte helsesenteret i Vågå for meir informasjon.

 

 

Når det gjeld prioritering av vaksinering, viser vi til gjeldande nasjonale føringar gitt av FHI:

(informasjon henta frå FHI sine nettsider)

 

Dette er prioriteringsrekkefølgen pr nå:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

# Folkehelseinstituttet vurderer at det er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med de eldste. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet, vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell.

¤ Ungdom 16-17 år
For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste

 

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

* Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, fins her: