Covid-situasjon i Vågå 31.12.20

Alle testane for Covid-19 som er teke i Vågå er nå analysert og det er ingen nye positive testresultat i dag 31.12.2020. Vi håpar på at denne positive utviklinga held fram, men må vera førebudd på fortsatt strenge smitteverntiltak og at nye positive testresultat kan koma. Vi ber derfor alle om å ta vare på kvarandre og sørge for god smittehygiene i året som kjem.

Godt Nyttår!