Covid-19 vaksinering av ungdomar

Det blir ikkje vaksinering av 16-17 åringar denne veka (veke 34). 

Vi kjem attende med informasjon om vaksinering for denne gruppa så snart det er klart.