Covid-19 situasjon i Vågå 18.12.20

Ytterlegare sju er påvist smitta i løpet av dagen.

Smittesituasjonen er uavklart både innan Miljøterapitenesta og skulane slik at vi må be om at alle avgrensar sosial omgang til eit minimum og held seg mest mogleg heime.

Det er ingen påvist smitte på skulane per nå, men som nemnt i går er skulane stengde til etter jul. Det blir heimeundervisning måndag og tysdag. Elevar med foreldre i samfunnskritiske funksjonar kan ta kontakt med rektor ved skulane.

Vi presiserer at:

Dei som kan ha vore eksponert for smitte vil bli kontakta av smittesporings-teamet i løpet av kort tid.

Det er avgjerande at alle som har symptom tek kontakt med koronatelefonen på 95 25 39 90 og avtaler testing. Koronatelefonen er ope laurdag og sundag mellom kl. 10.00-15.00.