Besøk på Vågåheimen i jula

VÅGÅHEIMEN vil få takke for alle gåver som har vore gjeve til pasientar og tilsette dette året, og ønskje alle ei GOD JUL og EIT GODT NYTT ÅR!

Vi vil òg takke alle som er innom her og gjer dagane våre innhaldsrike.

Dette året har vore litt annleis i forhold til kor mykje besøk vi har kunne teke imot.  Takk til alle pårørande for stor forståing for dette.

Vi held fram med same rutine som før, slik at besøk må "bestillast" og registrerast.  
Bestilling skjer på tlf 61 29 37 50 mådag til fredag mellom 08.00 og 14.00.

For å få ei oversikt over kor mange som ønskjer å koma på besøk i løpet av jula, fom. 24.12.20 tom. 03.01.21, ber vi om at de tek kontakt så snart som råd.  Dette kan gjerast på tlf 61 29 37 50 eller mail brit.sandum@vaga.kommune.no

Vi vil da prøve å fordele besøka så godt som råd.