Velferdsteknologi i Vågå kommune

Vågå kommune nyttar mange velferdsteknologiske løysingar. Vi har mellom anna digitale tryggleiksalarmar, gps og medisindispensarar. Vi har i tillegg Komp til utleige, for å førebyggje einsemd. Vågå kommune ynskjer å aktivt nytte velferdsteknologiske løysingar som ein integrert del av våre tenestetilbod. Vi ynskjer at du skal kjenne deg trygg, og at du skal få kunne bu heime så lengje som mogleg. Saman kan vi skape ein betre kvardag for deg som innbyggjar.

 

 

Robotkatt på Vågåheimen - Klikk for stort bildeRobotkatt Vågåheimen Fjuken

 

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål. 

Anita Stokstad

Koordinator velferdsteknologi

anita.stokstad@vaga.kommune.no

90755255