Transporttenester (TT-kort)

Transporttenesta er eit transporttilbod til dei som grunna varig funksjonshemming ikkje kan nytte offentleg transport.

Ansvaret for TT-ordninga vil frå 01.01.20 bli lagt til Innlandet Fylkeskommune v. TT-nemnd. Frå 01.10.19 så skal alle nye søknader om TT-kort blir vurdert av Fylkeskommunen. Det vil bli lagt ut nytt søknadsskjema når det er klart. 

Forskrift for TT- ordninga i Innlandet fylkeskommune

For brukarar som allereie er godkjent som TT-brukar, så vil vedtaket blir forlenga til 31.12.20. Fylkeskommunal TT-nemnd vil vurdere alle brukarar innan 2020 og alle må søkje på nytt innan 2020. Fylkeskommunen vil sende informasjon med søknadsfrist i løpet av 2020.  

Kontakt

Synnøve Vistekleiven
Tildelingskontor
Telefon 61 29 37 65
Mobil 911 34 358