Transporttenester (TT-kort)

Transporttenesta er eit transporttilbod til dei som grunna varig funksjonshemming ikkje kan nytte offentleg transport.

Søknadsskjema (PDF, 127 kB)

Ansvaret for TT-ordninga er frå 01.01.20 lagt til Innlandet Fylkeskommune v. TT-nemnd. Alle nye søknader om TT-kort blir vurdert av Fylkeskommunen. Telefonnummer til Innlandet fylkeskommune er 02040.

Ny TT-ordning for Innlandet fylkeskommune - informasjonsskriv til dei med TT-kort (PDF, 474 kB)

For brukarar som allereie er godkjent som TT-brukar, så vil vedtaket blir forlenga til 31.12.20. 

Du kan sjekke saldo på TT-kortet ditt sjølv på ein av desse måtane:

  • Gå inn på nettsida www.rtt.no/tt 
  • Send SMS med brukernummer til 40 46 60 00
  • Ring 51 90 90 01

Kontakt

Synnøve Vistekleiven
Tildelingskontor
Mobil 911 34 358