Vågå kommune søkjer rådgjevarkompetanse til flaumsikringsprosjekt

I samband med det oppstarta prosjektet for flaumsikring av Vågåmo, og utarbeiding av ein områdereguleringsplan for Vågåmo sentrum og omegn, lyser Vågå kommune ut konkurranse om kjøp av rådgjevarbistand.

Heile konkurransen er lyst ut på Doffin (databasen for offentlege innkjøp)

Frist for å gi tilbod er sett til 10 mars kl 12.00.