Grunnundersøkingar i samband med flaumsikringsprosjektet

Oppdatert: I løpet av veke 26 vil det bli igangsett grunnundersøkingar for å kartlegge grunnforholda, der inntak/utlaup for mogleg flaumtunnel vil bli prioritert fyrst.

Alle berørte grunneigarar vil bli kontakta, og det vil bli inngått avtaler med kvar einskild om arbeidet som skal gjerast.

Totalt skal det borast over 100 punkt, samt at det skal utførast seismikk fleire stader for å vurdere djubde til berg.

Karta under viser kvar boring og seismikk er tenkt gjenomført, der grøne punkt er borepunkt og anslåtte seismikkliner er markert med grøne streker.

Kart over grunnundersøkingar i samband med flaumsikringsprosjektet - her ved mogleg inntak til flaumtunnel - Klikk for stort bildeKart over grunnundersøkingar NGI

 

Kart over grunnundersøkingar i samband med flaumsikringsprosjektet - her ved mogleg utlaup frå flaumtunnel - Klikk for stort bildeKart over grunnundersøkingar NGI