Planar for Grindstugulego

Foto: Svein Holen

Her blir det lagt ut informasjon om framdrift i planane i Grindstugulego.

Bustadprosjektet Grindstugulego - endring av kommunestyret sitt tidlegare vedtak - 28.09.2023:

Grindstugulego - vedtak kommunestyret 28.09.2023 (DOCX, 13 kB)

Det aktuelle arealet er gnr. 66 bnr.1 f.nr. 96 og 110, og del av 66/1 i nedre del av kartet.