Rekneskapsrapport pr. 2. tertial 2023

Rekneskapsrapport pr. 2. tertial 2023 er nå publisert, og blir behandla i formannskap den 11. september og i kommunestyret den 28. september.

Rekneskapsrapporten kan lesast digitalt her.