Kommunevåpen - profil

Kommunevåpenet i Vågå vart vedteke av Vågå kommunestyre 25. mars 1985, og fastsett ved Kongeleg Resolusjon den 23. august 1985.

Våpenet skal vere: "På raud grunn eit springande gull reinsdyr på skrå oppover".

Motivet for våpenet kjem av den sentrale posisjonen reinen har hatt i Vågå, både gjennom reindrift og jakt.

Under finn du kommunevåpen og -logo i ulike variantar.