Ansattoversikt


Plan, byggesak, brann, tekniske tenester

Ansatte i avdelingen Plan, byggesak, brann, tekniske tenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Brannsjef og feiar 61 29 36 85 913 46 044
Ingeniør kommunale bygg 61 29 36 62 414 10 112
Plan- og miljøvernrådgjevar 61 29 36 17 909 90 488
Leiande vaktmeister 61 29 36 86 932 63 403
Leiande reinhaldar 61 29 36 84 902 24 468
Plan- og miljøvernrådgjevar 61 29 36 15
Brannmester 61 29 36 67 997 49 520
Ingeniør VARS 61 29 36 59 488 99 245

Kontaktperson for tenester knytt til veg, vatn, avlaup, renovasjon og septik

Ingeniør byggesak 61 29 36 68
Ingeniør kart og oppmåling 61 29 36 65