Ansattoversikt


Plan, byggesak, brann, tekniske tenester

Ansatte i avdelingen Plan, byggesak, brann, tekniske tenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Brannsjef og feiar 61 29 36 85 913 46 044
Ingeniør kommunale bygg 61 29 36 62 414 10 112
Plan- og miljøvernrådgjevar 61 29 36 17 909 90 488
Ingeniør kommunal veg 61 29 36 88

Kontaktperson for spørsmål kring kommunal veg - gravemelding, gateljos, bomvegar og avkøyringar. For spørsmål utanom vanleg arbeidstid, sjå Vakttelefon.

Leiande vaktmeister 61 29 36 86 932 63 403
Leiande reinhaldar 61 29 36 84 902 24 468
Plan- og miljøvernrådgjevar 61 29 36 15
Brannmester 61 29 36 67 997 49 520
Ingeniør VARS 61 29 36 59

Kontaktperson for tenester knytt til vatn, avlaup, renovasjon og septik

Ingeniør byggesak og tilsyn 61 29 36 68
Ingeniør kart og oppmåling 61 29 36 65
Ingeniør byggesak 61 29 36 89