Ansattoversikt


Landbrukskontoret

Ansatte i avdelingen Landbrukskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skogbruksjef Vågå, Lom og Skjåk 61 29 36 74 958 26 661
Landbruksrådgjevar 61 29 36 79 970 11 743
Konsulent 61 29 36 73 957 96 218
Konsulent 61 29 36 77 909 40 529
Skogbrukssjef Sel 61 29 36 78 994 51 073

Er i tillegg vilt- og fiskeansvarleg i Sel kommune

Landbrukssjef Vågå og Sel 61 29 36 71 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel. Er også beredskapskoordinator i Vågå kommune.