Ansattoversikt


Helse, omsorg, sosiale tenester - Teneste for funksjonshemma - bufellesskap

Ansatte i avdelingen Teneste for funksjonshemma - bufellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar 954 42 675
Avdelingsleiar
Tenesteleiar tenester for funksjonshemma 900 32 535