Ansattoversikt


Helse, omsorg, sosiale tenester - Miljøterapitenesta

Ansatte i avdelingen Miljøterapitenesta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar 954 42 675
Tenesteleiar miljøterapitenesta 917 54 312
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500
Avdelingsleiar