Ansattoversikt


Helse, omsorg, sosiale tenester

Ansatte i avdelingen Helse, omsorg, sosiale tenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tildelingskontor 61 29 37 59
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500
Tildelingskontor 61 29 37 65 911 34 358