Vergerekneskap for 2017 og elektronisk levering

Det nærmar seg fristen for innsending av vergerekneskap for 2017. Fristen er 30. april 2018. Fylkesmannen har lagt ut følgjande informasjon om kva eit rekneskap skal innehalde

"Et fullstendig vergeregnskap består av en fullstendighetserklæring fra verge, skattemelding for vergehaver, kontoutskrifter for konti du som verge disponerer over på vegne av vergehaver, samt alle årsoppgaver på konti til vergehaver. For detaljer se her:

 https://vergemal.custompublish.com/vergeregnskap-2017.6060364-447562.html

Elektronisk innsending

Vi oppfordrer alle verger til å levere regnskapet elektronisk. Det forventes at alle faste verger bruker den digitale løsningen. Se brukerveiledning.

https://www.vergemal.no/getfile.php/4079031.2573.puaqusnnplalqw/Guide+fullstendighetserkl%C3%A6ring+Altinn.pdf

Det som sendes elektronisk skal ikke sendes i post i tillegg.

Send alt samlet. Gjør gjerne regnskapet klart, men vent med å sende det til skattemeldingen for 2017 foreligger.

For de som fortsatt leverer pr. post, brukes denne forsiden og fullstendighetsskjema

Brev om innsending av vergeregnskapet sendes til vergene i løpet av mars.

For mer informasjon, se vergemålsportalen www.vergemål.no"

Kontakt

Synnøve Vistekleiven
Kommunalsjef (konstituert frå 1.3.17)
Mobil 911 34 358