Vatningsforbod også på Lalm

Det er no innført vatningsforbod for alle abonnentar knytt til Lalm vassverk. Årsaken er svært lågt nivå på grunnvatnet. Forbodet gjeld inntil det blir oppheva.

Det er lov å bruke hagekanne for "småvatning".

Kontakt

Martin Olasson Sletten
Ingeniør VARS
Telefon 61 29 36 59

Kontaktperson for tenester knytt til vatn, avlaup, renovasjon og septik