Valgresultatet i Vågå

Resultatet frå kommunevalget i Vågå.

I Vågå er det 2.858 som er stemmeberettiga. Valgdeltakinga vart i år 66,9%.

828 valgte å førehandsstemme.

Resultat

Bygdalista - 766 stemmer - 41,59% (fram 16,8 frå sist)

Arbeidarpartiet - 487 stemmer - 26,44% (attende 3,93 frå sist)

Senterpartiet - 370 stemmer - 20,09% (attende 13,84 frå sist)

Sosialistisk venstreparti - 219 stemmer - 11,89% (fram 0,97 frå sist)

Førebels mandatfordeling til kommunestyret:

Bygdalista - 7

Ap - 5

Sp - 3

SV - 2