Tre nye område klare for sal av breiband i Vågå

Nord-Gudbrandsdalen fekk i 2021 tildelt støtte for utbygging av breiband i tre av kommunane i regionen; Dovre, Lesja og Vågå. Utbygging har vore ute på anbod og det er no skrive kontrakt med Eidsiva Bredbånd. Dei vil byggje ut fiber i følgjande område i Vågå:

  • Vågåmo - Lalm langs Rv15
  • Vågåmo - Tessand
  • Øvre del Øygardsvegen