Tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2019

Frå og med 15. juni kan det søkjast om tilskot til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd.

Søknadsskjema vert gjort tilgjengeleg på www.anleggsregisteret.no. De kan lese meir om ordninga under www.kud.dep.no/idrettspublikasjoner, "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018"

Søknadsfrist til Vågå kommune er 15. oktober 2018. 

Kontakt

Mona Sveen
Folkehelsekoordinator
Mobil 996 93 818