Test av Nødvarsel 14. juni kl 12.00

Onsdag 14. juni blir det test av Nødvarsel i hele Norge.

Dette skjer når Nødvarselet blir testa:

  • Testen blir utløyst mellom kl. 11.55 og 12.10 den 14. juni 2023
  • Når du mottek testen vil telefonen vibrere og spele ein høg, sireneaktig lyd i ca. 10 sekund
  • Ein tekst på norsk og engelsk vil dukke opp på skjermen. I teksten står det at dette berre er ein test
  • Varselet kan "dras" vekk eller fjernast ved å trykke "ok" (Dette avheng av kva type telefon og operativsystem du har)

Om du ikkje ønskjer å motta varselet, må du anten sette telefonen din i flymodus eller skru den heilt av før og gjenom det aktuelle tidsrommet

Testen går ut til alle nyare og oppdaterte mobiltelefonar og einingar som finst i Norge og som er kopla på 4G/5G.

Testen blir gjenomført både for at vi som innbyggjarar skal oppleve korleis det er å få eit Nødvarsel, samt for å sikre at systemet virkar som det skal

Meir informasjon om testen