Temamøte: Avling og kvalitet i grovfordyrkinga

'Fjellandbruk er framtid' inviterer i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving til grasdyrkingsmøte på Bokhandelen Kafe i Vågå tysdag 12. des kl 11-14

Tema for dagen er avling og kvalitet i grovfôrdyrkinga ved Tor Lunnan, NIBIO i Valdres og Jan-Erik Mæhlum, NLR Innlandet.

Avling og kvalitet frå forsøk med:

  • To og tre slåtter i bygda  
  • En og to slåtter i fjellet 
  • Ung og gammal eng i fjellbygdene

Tor Lunnan er hovudansvarleg for alle desse forsøksseriane. Fleire av forsøksfelta er gjødsla og høsta av NLR Innlandet i Ottadalen.

Servering  -  alle velkomne