Stor snøskredfare i Jotunheimen

NVE varsler om stor snøskredfare (faregrad rød, nivå 4) i Jotunheimen onsdag 11. januar. Dette inneber fare for naturleg utløyste skred når vinden aukar. Skreda kan bli svært store grunna svake lag djupare i snødekket. 

Unngå skredterreng!

Meir informasjon om varsling og faregrader