Statsborgarseremoni på Lillehammer

Wannadit Aasen frå Tessand var ein av 170 personar i Innlandet som fekk markert sitt statsborgarskap i ein høgtideleg seremoni i Haakons Hall på Lillehammer laurdag.

Dei nye statsborgarane kjem frå 40 ulike land og er busett over heile Innlandet. Harald Sve Bjørndal var ein av 23 ordførarar/varaordførarar som var med og feira sine innbyggjarar.

Wannadit Aasen hadde med seg ordførar Harald Sve Bjørndal for å feire statborgarskapet sitt under ein seremoni i Haakons Hall på Lillehammer i helga - Klikk for stort bildeWannadit Aasen hadde med seg ordførar Harald Sve Bjørndal for å feire statborgarskapet sitt under ein seremoni i Haakons Hall på Lillehammer i helga Statsforvalteren i Innlandet