Sommar i Vågå

Vågå kommune vil også i år lage ei oversikt over ulike arrangement som skjer i Vågå sommaren 2022. 

Om du ønskjer å ha med ditt arrangement, send oversikt med dato og tidspunkt, kva som skjer, kvar og arrangør seinast 30.mai til mona.sveen@vaga.kommune.no eller stein.holen@vaga.kommune.no