Søkje støtte til arrangement og aktivitetar

For 2018 har Vågå kommune kr 100 000,- til å støtte ulike arrangement og aktivitetar.

Formålet er å byggje opp under og stimulere til aktivitetar og arrangement i Vågå kommune.

Retningsliner for å søkje :

  1. Aktiviteten skal ha privat eller friviljug eigarskap
  2. Aktiviteten skal bli gjennomført i Vågå kommune
  3. Ansvarleg for aktiviteten skal leggje fram eit budsjett/ finansieringsplan med minimum 50 % eigeninnsats
  4. Aktiviteten bør ha eit langsiktig perspektiv med utviklingspotensial
  5. Aktivitetar som fremjar samarbeid mellom ulike aktørar vil bli prioritert

Søknad sendast til Vågå kommune på e-post: postmottak@vaga.kommune.no

Søknaden må innehalde prosjektbeskriving, finansieringsplan/budsjett, kontonummer og ansvarleg person med e-postadresse.

Søknadsfrist : 15. april 2018

Kontakt

Mona Sveen
Folkehelsekoordinator
Mobil 996 93 818