Søkje barnehageplass 2021-2022?

Vågå kommune har fire barnehagar, to kommunale og to private. Søre Grindstugu barnehage og Lalm barnehage er kommunale, Tytingen gards- og naturbarnehage og Trudelutten barnehage er private. Les meir om dei kommunale barnehagane under Vågå kommune si heimeside  www.vaga.kommune.no og på  www.tytingen.no og www.trudelutten.no

Alle nye søkjarar må bruke denne lenka for å søkje: https://barnehage.visma.no/vaga. Dette gjeld også dei som alt har plass og som ønskjer endring/overgang til ein annan barnehage. 

SØKNADSFRIST 1.mars 2021. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Mona Sveen på mona.sveen@vaga.kommune.no