Søk om barnehageplass 2018-2019

Vågå kommune har to kommunale barnehagar og to private barnehagar.

Barn som alt går i ein barnehage i Vågå treng ikkje søkje på nytt, desse skal levere endringsskjema (PDF, 331 kB) til barnehagen om dei ønskjer endring.

Søknadsfrist: 1. mars 2018.

Søknadsskjema for barnehageåret 2018-2019

 

Lalm barnehage:

2 avdelingar, ope 5 dagar i veka, 0-6 år

Søre Grindstugu barnehage:

4 avdelingar (med småbarnsavdeling og eigen 5 årsavdeling), ope 5 dagar i veka, 0-6 år.

Tytingen gards- og naturbarnehage :

2 avdelingar, ope 5 dagar i veka, 0-6 år.

Trudelutten musikkbarnehage :

1 avdeling, ope 5 dagar i veka, 0-3 år.  

Meir informasjon om barnehagane

Kontakt

Jorunn Linderud
Styrar kommunale barnehagar
Mobil 976 05 695