Snørydding i bustadfelt og parkeringsareal

Dei neste dagane vil Vågå kommune gjennomføre snørydding i bustadfelt og på parkeringsareal. Arbeidet vil foregå på kveld og natt.

For å få rydda så godt som råd, er det viktig at alle bilar blir plassert slik at dei ikkje hindrar brøytemannskapet.

Kontakt

Simen Kleiven
Ingeniør kommunal veg
Telefon 61 29 36 88

Kontaktperson for spørsmål kring kommunal veg - gravemelding, gateljos, bomvegar og avkøyringar. For spørsmål utanom vanleg arbeidstid, sjå Vakttelefon.