Slådalsvegen og Blåhøvegen

Det er venta at Slådalsvegen vil opne ca 1. juni. Endeleg dato vil bli lagt ut når det er klart. Blåhøvegen er pr no kjørbar til Vole.

Kontakt

Gunn Oddveig Rindhølen Sveen
Ingeniør veg, vatn, avlaup
Mobil 416 70 647