Skifte av mobiloperatør på kommunale telefonar

I morgon, 30. juni kl 9.00, skal alle kommunale mobiltelefonar porterast over på ny mobilleverandør. Forhåpentleg går dette raskt og utan særlege problem, men det kan vere at du i tidsrommet rundt kl 9.00 kan oppleve problem med å nå fram til kommunalt tilsette.