Redusert kapasistet på legekontoret måndag 10. juni

Vågå helsesenter melder at det vil vere noko redusert kapasitet ved legekontoret måndag 10. juni.