Nye besøksrutinar ved Vågåheimen og bufellesskap

Aukande nasjonal smittespreiing og smittepress, samt skjerpa nasjonale påbod og tilrådingar vedrørande besøk, gjer at Vågå kommune ønskjer og redusere besøk i institusjonar og bufellesskap mest mogleg fram til 18. januar.

Om nokon føler det naudsynt og foreta besøk i institusjon og/eller bufellesskap må dei ta kontakt å avtale for eventuelt tidspunkt på førehand. Vågå kommune vil deretter vurdere desse besøka på lik linje som dei nasjonale føringane vedrørande private besøk.

I dei nasjonale anbefalingane gjeldande frå 4. januar heiter det; "Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort."