Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge gjennom Bufdir.no

 

  • Søknadsfrist 13. desember 2019. Søknadsskjemaet vil bli publisert 22. november. 
  • Rapporteringsfrist: 1. april 2021
  • Kven kan søkje: Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om middel. Søkjarorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet
  • Les meir : https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/