LEVANDE BYGDER! Møte på Lalm samfunnshus tysdag 31. januar kl. 19.00

Lag og foreiningar på Lalm inviterer til møte. Formålet er å stimulere til bustadbygging og aktivitetar på Lalm og i andre bygder i regionen.

Invitasjon til levande bygder (PDF, 561 kB)