Klipp hekk og busker med tanke på tryggleik i trafikken

Eig eller disponerer du eigedom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel. 

Statens vegvesen har utarbeidd ein beskrivande informasjon (PDF, 288 kB) som gir deg ein del tips til kva som er gjeldande regelverk.