Klimamøte i landbruket, Sel og Vågå, tysdag 21.3

Til gardbrukarar i Sel og Vågå:

Landbrukskontoret for Sel og Vågå inviterer landbruksnæringa til klimamøte. Dette er eit ledd i oppfølging av gjeldande landbruksplan, og får å nå måla i avtala faglaga i landbruket har med Stortinget:

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Kaffiservering frå kl. 18.30, fagprogram frå kl. 19.00

Stad: Kommunestyresalen, kommunehuset i Vågå, Edv. Stormsveg 2

Program

  • Målsetting for reduksjon av klimautslepp i jordbruket, jf. inngått avtale mellom avtalepartane og førre regjering v/Norges Bondelag (på teams), 20-25 min)
  • Fôreffektiv klimaku. Kan vi avle fram ei NRF ku som nyttar grovfôret betre og har lågare metanutslepp? v/Bjørg Heringstad, NMBU (Teams ca. 30 min)
  • Biokol til jord og fôr– Produkt, karbonbinding, pris og distribusjon v/Einar Styve, OBIO  (ca. 25 min)
  • Biokol som vekstfremjande tiltak v/Kari Bysveen, NLR  (Teams (?) ca. 20-25 min).
  • Biogassanlegg for gardsbruk –  Torgeir Straand, Nordisk Biogass AS  (ca 25 min.)