Info septikk tømming Vågå 2021

Vår entreprenør, Gudbransdal Miljø (93 43 90 86)

opplyser att dei startar tømming av anlegg i Vågå fyrste del av august.

Dei som skal ha besøk av tømme-bilen vil få melding på førehand via sms.

Fritidsbustadar/hytter har tømming kvart 4. år, bustadar kvart 2. år og tette tankar kvart år.

Kontakt

Martin Olasson Sletten
Ingeniør VARS
Telefon 61 29 36 59
Mobil 488 99 245

Kontaktperson for tenester knytt til veg, vatn, avlaup, renovasjon og septik