Forprosjektrapport - Styrka frivilligheit i Nord-Gudbrandsdal

Ut frå ein påstand om utfordringar med rekruttering til frivillige verv, samt minkande ungetal i regionen, vart det igangsett eit forprosjekt for å danne grunnlag for eit evt pilotprosjekt.

Illustrasjon som viser hender i været som frivillige - Klikk for stort bildeIllustrasjon Pixabay

Forprosjektet her teke utgangspunkt i Vågå og Sel, men om det blir vidareført som eit pilotprosjekt, vil heile regionen bli involvert.

Forprosjektrapport (PDF, 2 MB)

Vedlegg til forprosjektrapporten (PDF, 400 kB)