Fare for vårflaum

NVE, Statsforvalteren og media varslar alle om auka fare for vårflaum, sjølv om det blir nedtona flaumfare for Nord-Gudbrandsdal og Ottavassdraget.

Vågå kommune overvakar likevel situasjonen kontinuerleg, og det er avtale med fire entreprenørar som står i beredskap om det skulle bli behov.

Om nokon skulle observere vassføring i bekker og far som byrjar auke kraftig, med fare for at vatnet tek vegar det ikkje skal, ber vi om at du varslar frå til oss.

Ver og særleg obs på eigne grøfter og stikkrenner!

Statsforvaltaren i Innlandet kjem med følgjande oppmoding til privatpersonar:

  • Rydd kvist og kvast i bekker og bekkeleier slik at vannet renner der det skal, og sørg for at kulverter og rør er åpne.
  • Ha forsyninger for 3 dager. Lista over forsyninger du bør ha hjemme finner du her
  • Sikre verdier som campingvogner, rundballer og vanningsanlegg. Rydd gjerne i kjelleren i fall vann siver inn.
  • Sett deg inn i hvor du kan møte om strøm, internett og telefon er nede og du trenger hjelp. Sjekk kommunen sine hjemmesider på forhånd.

Kontakt

Gunn Oddveig Rindhølen Sveen
Ingeniør veg, vatn, avlaup
Mobil 416 70 647
Hallvard Wangen
Avdelingsleiar VA
Mobil 901 12 892