Etterbruk Lalm skule

Kommunedirektøren, i lag med arbeidsgruppa, tek sikte på å arrangere eit nytt folkemøte om etterbruken av Lalm skule i løpet av oktober månad. Fram til da blir det arbeidd med å vurdere ulike alternativ, og desse vil bli presenterte i møtet.

Eksakt dato for nytt folkemøte vil bli annonsert seinare.