Covid-situasjonen i Vågå, 7.4.21

Det er pr i dag ingen med påvist smitte og heller ingen i karantene i Vågå.

Det er no 897 personar som har fått vaksine og av desse er det 289 som har fått båe doser og er ferdig vaksinert. Det er framleis aldersgruppa 75-84 år som er prioritert.