Covid-situasjonen i Vågå, 5.3.21

I Vågå er det pr i dag ingen med påvist smitte, og ingen som sit i karantene.

Totalt er det no 307 som har motteke vaksine, og av desse er det 190 som har fått båe doser.