Covid-situasjonen i Vågå, 3.3.21

I Vågå er det pr i dag ingen med påvist smitte og det er heller ingen som sit i karantene.

Det er no 425 personar som har fått vaksine i Vågå. Av desse er det 190 som har fått 2 doser.

Frivilligsentralen opnar for tilnærma vanleg drift måndag 8. mars, men følgjer dei nasjonale retningslinene både i forhold til maks tal på besøkande og krav til avstand.